LogoParnasree Club Sarbojanin Durgotsav369/2, Parnasree Pally, KolkataZone: Behala