LogoPanchanantala Sarbojonin Durgatsob SamityPanchanantala, Kamarpara Road, Chinsurah, HooghlyZone: Hooghly